AGM İnşaat

+90 (0252) 513 3614 info@agminsaat.com

Menu
Deprem Risk Raporu

depremriskiraporu

DEPREM RİSK RAPORU

Kentsel Dönüşüm Kanunundan yararlanmak için Binanız için AGM Mühendislik Kentsel Dönüşüm’e başvurarak binanızı için Deprem Risk Raporu hazırlatmanız yeterlidir. Deprem Risk Raporu alabilmeniz için 1 Binadan 1 Kişinin AGM Mühendislik Kentsel Dönüşüm’ e başvuruda bulunması kanunen yeterli olup Bina Ortak Kararına gerek yoktur.

AGM Mühendislik Kentsel Dönüşüm olarak Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamından nasıl faydalanacağınızı size basitçe özetledik.

DEPREM RİSK RAPORU İÇİN HAZIRLAMANIZ GEREKEN BELGELER

  • Yapı sahibinin firmamıza dilekçe ile başvurusu
  • Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi
  • Harita (plân) örneği fotokopisi
  •   Tapu Fotokopisi (Arsa Hisseli, Kat İrtifaklı, Kat Mülkiyetli)
  • Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat (Riskli bina tespit raporu Çevre ve Şehircilik Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ ne gönderilmeden hemen önce alınmış ve onaylı, ıslak imzalı olması gerekmektedir.)
  •   Başvuruyu yapan yapı sahibi 65 yaş ve üzerinde ise şuurunun açık olduğuna dair sağlık raporu
  • Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Vekâletname fotokopisi (Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletname de “6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak her türlü işlem için yetki verilmesi” ibaresi yer alması gerekmektedir).
  • Emlak beyanamesi (Belediyeden)

AGM Mühendislik Kentsel Dönüşüm’ün DEPREM RİSK RAPORU İÇİN BİNANIZDA YAPACAĞI TEKNİK ÇALIŞMALAR

•Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
•Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;
•Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
•Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton •Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
•Röntgen ve pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
•Röntgen ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
•Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;
•Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, dinamik hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi
•Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun hazırlanması.
•Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun 1 nüshası sizin adınıza üst yazı ile Bakanlığa tarafımızdan teslim edilmekte diğer 1 nüshası ise bize dilekçe ile başvuruda bulunan kişi, kişiler, apartman yönetimi, kurum yada kuruluşlara teslim edilmektedir.